Energie Transitie (Farsi & Nederlands)

Speeltuin Westerkwartier Ten Katestraat 10 A, Leiden, Nederland

Het Leids Steunloket Migranten nodigt je uit voor een serie lezingen en discussieavonden. Deze avonden zijn gericht op het delen van kennis over de klimaatcrisis en de energietransitie, en op het vergroten van de maatschappelijke en politieke betrokkenheid van zowel migranten als niet-migranten in Leiden bij deze onderwerpen. We combineren informatiesessies met gratis avondmaaltijden en […]

Energy Transition (Farsi & Dutch)

Speeltuin Westerkwartier Ten Katestraat 10 A, Leiden, Nederland

The Leids Support Center for Migrants invites you to a series of lectures and discussion evenings. These sessions aim to share knowledge about the climate crisis and energy transition and to increase the societal and political engagement of both migrants and non-migrants in Leiden on these subjects. We combine information sessions with complimentary evening meals […]