Bestuur & Vertouwenspersoon

Het uit vrijwilligers bestaande bestuur van LSM zorgt ervoor dat de doelstellingen van de stichting worden nagestreefd en de activiteiten op een goede manier worden uitgevoerd.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor vrijwilligers, bestuurders, klanten of andere contacten van het LSM die vervelende ervaringen hebben in de samenwerking met elkaar of met het LSM.

Alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken is vertrouwelijk. Er wordt pas actie ondernomen met jouw toestemming.

De vertrouwenspersoon is geen lid van het bestuur.

Het bestuur van LSM bestaat uit:

  • Voorzitter: Saba Alhatra
  • Penningmeester: Suzan Alkanbar
  • Secretaris: Aaron Pereira
  • Volledige volmacht directeur: Rayan Younis

Boven:

Suzan Alkanbar, Aaron Pereira

Beneden:

Rayan Younis, Saba Alhatra

Vertrouwenspersoon

Mevrouw Iris Katariina Jongejan