Over Ons

Samen als een menselijk gezin

Wie zijn we?

Stichting Leids Steunloket Migranten (LSM) is een jonge, ambitieuze organisatie die ondersteuning biedt en assisteert op het gebied van wetgeving, verblijfsvergunningen, humanitaire zaken en de vertaling van diverse talen naar het Nederlands vanuit bepaalde culturele, sociale en juridisch begrippen en uitdrukkingen. Ook bieden wij informatie over het Nederlandse onderwijs en sociaal-maatschappelijke hulp voor individuen of families die misschien begeleiding nodig hebben in een schikkingsproces. Daarnaast stimuleren wij het integratieproces en de culturele uitwisseling voor ieder met drukbezochte activiteiten zoals het World Kitchen & Sociale Catering en een aantal informatie- en discussieavonden, vergezeld van gezellige livemuziek en een DJ.

LSM richt zich op de volgende doelgroepen:

Nieuwkomers

Vluchtelingen

Studiemigranten en stagiair-migranten

Reguliere migranten (MVV-verblijf bij partner of familielid)

Arbeidsmigranten (gastarbeiders)

Gezinsmigranten (gezinshereniging en gezinsvorming)

Oudere migranten

LSM is een non-profit instelling, die haar diensten gratis aanbiedt. We streven naar een hulp- en dienstverlening in diverse talen: naast Nederlands, Engels, Arabisch, Tigrinya en Perzisch, kijken we naar Frans, Turks en meer. LSM vervult deze rol op basis van een combinatie van sociaal en juridische kennis, sociale en culturele bagage, kennis van de sociale kaart in de Leidse regio en beheersing van diverse talen van en door de vrijwilligers..                                    

Waarom doen we het?

Het Leids Steunloket Migranten gelooft dat de moderne insteek van een multiculturele samenleving een interactief proces tussen verschillende culturen en mensen moet zijn. Wij zien onszelf als onderdeel van een wereldwijde beweging om gezonde, autonome en lokale gemeenschappen op te bouwen. Hierin is de vreedzame dialoog en wederzijds respect de norm voor alle mensen ongeacht onze herkomst, kleur, religie of ons ras. De kwesties van migratie en diversiteit komen voort uit een enorme crisis die zich niet alleen op het internationale toneel afspeelt, maar ook een van belangrijkste thema’s in de Nederlandse samenleving vormt. De toename van racisme en discriminatie afgezet tegen de toename van massamigratie zorgt ervoor dat thema’s als migratie en mensenrechten serieus op de politieke en maatschappelijke agenda van besluitvormers moeten staan.

Onze missie is ‘Samen als een menselijk gezin.’ We zijn een grote familie en de aarde is ons enige thuis. In 2020 illustreerde de wereldwijde COVID-19-pandemie hoe nauw we verbonden zijn, zowel met elkaar als met de gezondheid van onze planeet en de natuurlijke wereld.

Wij kijken naar migratie problemen vanuit ons eigen perspectief, gevoel en vrije stem. Onze visie is het bouwen van een ‘modern sociaal contract’ om te komen tot een menswaardige, rechtvaardige structuur zodat we samen de mogelijkheden kunnen creëren om de duurzame ontwikkelings-doelen te kunnen bereiken. Hierbij denken wij aan armoedebestrijding, werkgelegenheid, fatsoenlijk werk, eerlijk loon voor iedereen, en gelijke kansen en behandelingen.

Wij van LSM constateerden, dat reguliere hulpverlenings- en welzijnsorganisaties vaak onvoldoende toegankelijk zijn voor migranten en dat de stem van migranten over hun behoeften en wensen onvoldoende wordt gehoord. De initiatiefnemers van LSM vonden dat mensen met ervaringskennis en zelf afkomstig uit de migrantengemeenschap het initiatief moesten nemen om laagdrempelige hulpverlening te organiseren voor migranten in Leiden en omgeving.

Wij bekijken migratieproblemen vanuit ons eigen perspectief. Wij willen een nieuwe sociale cohesie creëren en een nieuwe manier aanbieden om met migrantenproblemen om te gaan, zowel lokaal als wereldwijd.

Wat doen we?

Het LSM streeft ernaar om met haar doelstelling en activiteiten het algemeen belang van onze samenleving te dienen. Dit door een pakket van activiteiten en voorzieningen aan te bieden dat bijdraagt aan het welzijn van inwoners én overzichtelijk en laagdrempelig toegankelijk is. Hierbij staat de behoefte van de inwoners en de situatie in een wijk en gebied centraal. Alle inwoners met migratieachtergrond of zonder migratieachtergrond kunnen hier terecht met een eenvoudige hulpvraag, informatie, advies en kunnen elkaar gemakkelijk ontmoeten. Op deze manier worden zij in staat gesteld mee te doen in de samenleving en een zinvol bestaan te leiden. Wij dragen bij aan een sterke sociale basis in onze samenleving en bouwen op deze manier mee aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft.

We helpen door:

Het LSM heeft tot nu toe de volgende kernprojecten opgezet: het meertalige inloopspreekuur, de Onderwijsbrug, de meertalige Energie Helpdesk, en LSM in wetenschappelijk onderzoek naar migratie. Qua activiteiten hebben wij lopen: de Wereldkeuken & Sociale Catering , Empwerment ruimte (Armoede bestrijden)  informatieavonden, live muziek/dj-activiteiten, en Kids oase.

Het Meertalige inloopspreekuur

Voor immigranten die in Nederland komen wonen is het een grote uitdaging om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Veel migranten worstelen met stapels brieven, lopen tegen administratieve muren op en worstelen met eenzaamheid. Tijdens het inloopspreekuur bieden wij laagdrempelige dienst- en hulpverlening aan waarbij cliënten van informatie en advies worden voorzien, worden doorverwezen of begeleiding krijgen.

De Meertalige Energie Helpdesk

De Energie Helpdesk is een uitbreidingsinitiatief van het inloopspreekuur van de stichting Leids Steunloket Migranten.

Door middel van de meertalige Energie Helpdesk bereiken we zo veel mogelijk verschillende groepen en meertalige migranten in Leiden, zodat zij kunnen aangeven of en in welke mate ze last hebben van energiearmoede en geven we ze handige tips en adviezen om energie te besparen en kennis verspreiden over de energietransitie.

LSM in wetenschappelijk onderzoek

Migratie in wetenschappelijk onderzoek (migration in academic research) is een project dat ruimte biedt voor wetenschappelijk onderzoek naar migratie .

Onderwijsbrug/Bijles:

In oktober 2020 is het project Onderwijsbrug opgericht met als doel culturele verschillen te overbruggen door het leerproces in het onderwijs te ondersteunen. Het project is een initiatief van LSM, met als doel het leerproces van jongere migranten in Nederland te bevorderen.

Overige activiteiten:

Wereldkeuken & Sociale Catering

Het uitgangspunt van deze activiteiten is `Samen maken we de stad – werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden.’ Wij dragen bij aan een sterke sociale basis in onze samenleving. LSM gelooft dat juist in deze tijd van eenzaamheid en isolatie het belangrijk is een perspectief op de multiculturele samenleving te blijven bieden. Daarom heeft het bestuur van LSM de afgelopen tijd een tweetal projecten opgericht onder de naam  “Wereld keuken & Sociale catering”.

Kids Oase

Kid oase voor de kinderen van 5 t/m 10 jaar deze activiteiten vinden plaats  op tweede en vierde vrijdag van iedere maand in de locatie speeltuin westerkwartier/Ten katestraat 10 A Leiden.

Wil je bij een van onze activiteiten aan de slag als vrijwilliger? Neem dan een kijkje bij onze vacatures en zie hoe jij kunt helpen!