Meertalig Meldpunt voor Schulden en Financiële Nood

vBij LSM hebben we al een meertalig inloopspreekuur en een energie helpdesk opgezet. Beide
initiatieven trekken mensen aan die met schulden kampen of onder de armoedegrens leven en op
zoek zijn naar hulp.
Waarom dit initiatief?
In deze tijd van toenemende inflatie en armoede, waaronder energiearmoede, is het cruciaal om een
positief perspectief te blijven bieden in onze multiculturele samenleving. We willen mensen die door
een taalbarrière met financiële problemen worstelen zo vroeg mogelijk bereiken, zodat schulden niet
onnodig oplopen. Vanuit deze gedachte ontstond het idee om een meertalig meldpunt voor schulden
te creëren, met als doel een significante impact te hebben op armoedebestrijding.
Onze Samenwerking
Veel van onze cliënten ervaren taal- en cultuurbarrières, waardoor het moeilijk is om hen door te
verwijzen naar reguliere hulpinstanties zoals Schuldhulpmaatje. Bij LSM hebben we gesproken met
Schuldhulpmaatje, Humanitas en het Diaconaal Centrum Leiden om de taalbarrière bij de begeleiding
van klanten te bespreken en een plan van aanpak te ontwikkelen.
Onze Visie
Bij LSM werken we vanuit een positieve mindset. We geloven in de mogelijkheden van onze cliënten
om de nodige stappen te zetten en waardevolle oplossingen voor hun financiële problemen te
vinden. Dit project zal een waardevolle toevoeging zijn voor onze samenleving en onze samenwerking
met Schuldhulpmaatje, Humanitas en het Diaconaal Centrum Leiden versterken.
Doelstellingen van het Meldpunt voor Schulden en Financiële Nood

Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat armoede in Nederland
de komende jaren waarschijnlijk zal toenemen. Het is daarom belangrijker dan ooit om samen op te
trekken in de aanpak van armoede. Onze doelstellingen zijn:
Meertalig Meldpunt: Een meldpunt voor schulden in diverse talen, waaronder Nederlands, Engels,
Arabisch, Perzisch, Tigrinya, Frans, en Turks.

Versterken van Zelfredzaamheid: Het vertalen van juridische en financiële begrippen en uitdrukkingen
om zelfredzaamheid te bevorderen.

Bereik van Doelgroep: Zo veel mogelijk groepen en meertalige migranten in Leiden bereiken.
Voorkomen van Schulden: Voorkomen van schulden en samen met cliënten zoeken naar oplossingen
voor hun schuldenproblematiek. 

Lobby-Team: Vorming van een lobby-team met werkpartners om besluitvorming die financiële
schuldenproblematiek veroorzaakt vroegtijdig te signaleren en beïnvloeden.
Bondgenootschap: Een bondgenootschap vormen met werkpartners, fondsen en organisaties om
schuldenproblematiek en armoede vroegtijdig aan te pakken.
Sluit je bij ons aan en help ons om een verschil te maken in de strijd tegen schulden en armoede in
onze multiculturele samenleving. Samen staan we sterker!