Projecten

Om onze missie en visie te realiseren hebben wij verschillende projecten opgezet. We zijn actief op het gebied van integratie in Nederland en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar migratie.

Project Onderwijsbrug

LSM biedt jonge migranten hulp bij het overbruggen van culturele verschillen door hen te begeleiden bij hun leerproces binnen het onderwijs. Dit doen we door een brug te slaan tussen het onderwijssysteem van het land van herkomst van en het onderwijssysteem in Nederland. Hiermee streven we naar een positieve invloed op het leerproces van kinderen en jongeren. Lees verder

LSM: Migratie in wetenschappelijk onderzoek

Migratie in wetenschappelijk onderzoek is een project dat ruimte biedt voor wetenschappelijk onderzoek naar migratie. Eén van de doelen van LSM is een objectief onderzoek bevorderen naar de verschillende perspectieven van migratiekwesties. Deze perspectieven zijn bijvoorbeeld de relatie tussen migratie en beleidsvorming, de manier van de besluitvorming rondom de vluchtelingen en migranten, het normaliseren van migratie als begrip, evenals van het begrip allochtonen, vluchtelingen, asielzoekers, migranten en integratie . Lees verder

Inloopspreekuur

De hulp die we migranten bieden tijdens het spreekuur is met een brede blik waarbij we ons inspannen om de vragen of worstelingen van elke bezoeker te begrijpen in hun specifieke situatie. Na elk bezoek nemen we de tijd om de meest efficiënte oplossing voor hen te zoeken. De meeste migranten worstelen met stapels brieven, lopen tegen administratieve muren op of worstelen met eenzaamheid. In veel gevallen maken vertalingen van juridische begrippen en uitdrukkingen dan ook deel uit van het proces. Lees verder

Energie Helpdesk

Er wordt gewaarschuwd voor de hogere energieprijzen. Stijgende gasprijzen zorgen voor een hogere energierekening. Er is momenteel sprake van huishoudens met een laag inkomen in combinatie met hogere energierekeningen.

Energie helpdesk migranten is een uitbreidingsinitiatief van het inloopspreekuur door de stichting Leids Steunloket Migranten. Met dit project streeft het LSM ernaar om zo veel mogelijk verschillende groepen en meertalige migranten in Leiden te bereiken en te adviseren. Lees verder