Vrijwilliger ‘Kids oase’

Ben je op zoek naar voldoening door kinderen in het leerproces en het onderwijs te helpen? Wil je de taalontwikkeling van kinderen stimuleren? Of juist bijzondere werkervaring opdoen om de leemten van migranten in het integratieproces tijdens de jonge leeftijd op te vullen?

Het Leids Steunloket Migranten heeft een vacature voor enthousiaste vrijwilligers/studenten die graag kinderen helpen!

Kids oase voor kinderen van 4 t/m 10 jaar oud

De Kids oase is een initiatief van het Leids Steunloket Migranten om de leemten in het integratieproces bij migrantenkinderen op te vullen. Dat verkleint de ongelijkheid en bouwt aan een strategisch duurzame ontwikkeling, opdat de kinderen voorzien zijn van de kennis, vaardigheden, waarden en attitudes om vruchtbare verandering in de samenleving te brengen.

Wie zoeken we?

Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s die op vrijwillige basis samenwerken, met als doel migrantenkinderen voor te lezen. Voor deze kinderen is van belang dat zij toegang hebben tot aansprekende boeken en verhalen. Dit stimuleert hun taalontwikkeling en brengt mensen met elkaar in contact. Een goed verhaal kan leiden tot creativiteit, ontspanning en goede beeldvorming. Ook kunnen boeken de kinderen emotionele steun bieden.

Naast het voorlezen zal steeds een activiteit aangeboden worden die past bij het verhaal. Denk aan een knutselopdracht of een spel. Het kinderboek is hierbij dus de leidraad, maar de kinderen worden gestimuleerd actief aan de slag te gaan, in samenwerking met andere kinderen.

Wat wij verwachten

  • Je voelt en denkt internationaal en multicultureel.
  • Je wilt enthousiast de taalontwikkeling van kinderen stimuleren door hen voor te lezen en activiteiten aan te bieden die bij het verhaal passen.
  •  Je bent gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het Leids Steunloket Migranten.
  • Je kunt een positieve invloed hebben op het onderwijs van kinderen.

De tijden zijn op dinsdag, donderdag of vrijdag, wekelijks dan wel eens per twee weken, afhankelijk van je beschikbaarheid.

De voorleestaal is Nederlands of Engels.

Wat wij bieden

  • Een interessante functie in een dynamische, culturele, sociale en prettige omgeving.
  • Gratis deelname aan alle culturele activiteiten van de Stichting, zoals eetcafé, muziek, concerten et cetera.
  • Relevante pedagogisch ervaring en kennis van het leerproces, van het overbruggen van de voormalige onderwijssystemen van de kinderen naar het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Mogelijkheden om meer te leren over andere talen en culturen.
  • Mogelijkheden om een sociaal-cultureel leerprocesonderzoek te verrichten.
  • Flexibele werktijden: tussen twee tot maximaal vijf uur per week.

Interesse?

Beschrijf je motivatie, talenten en deskundigheid en je beschikbaarheid. Wat kan en wil jij voor ons betekenen?
Stuur een korte brief naar info@leidssteunloket.nl of naar communicatie@leidssteunloket.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 06 85 88 74 63 of via https://www.leidssteunloket.nl/nl/.