Samenwerking voor Verduurzaming en Sociale Impact

Samenwerking voor Verduurzaming en Sociale Impact

Inleiding:

De Gemeente Leiden en de drie woningcorporaties hebben de handen ineengeslagen met lokale partners om gezamenlijk een aanpak te ontwikkelen voor de thema’s energiearmoede, eenzaamheid en algemene armoede. Dit voorstel richt zich op het verbeteren van het wooncomfort en het verlagen van de energierekening van huurders van de drie corporaties door middel van woningverduurzaming en het stimuleren van duurzaam gedrag.

1. Doelstelling

Het hoofddoel van dit project is het verbeteren van de levensomstandigheden van huurders door:
– Het verhogen van het wooncomfort.
– Het verlagen van de energierekening door duurzame maatregelen.
– Het verminderen van eenzaamheid en algemene armoede.

2. Uitvoerende Partijen

Dit project zal worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband tussen de gemeente woningcorporaties, met gebruikmaking van de kracht van Leidse energiepartners (Duurzaam Leiden, de meertalige energiehelpdesk LSM, Energiek Leiden en energie fixers).

3-De meertalige energie helpdesk LSM:

De Meertalige Energie Helpdesk is een initiatief van de stichting Leids Steunloket Migranten en draagt positief bij aan de energietransitie en de vermindering van stikstof in Leiden. Via de Meertalige Energie Helpdesk Migranten proberen we verschillende groepen en meertalige migranten in Leiden te bereiken, zodat zij kunnen aangeven of en in welke mate zij last hebben van energiearmoede. We bieden hen handige tips en advies om energie te besparen.

Op basis van onze kennis en ervaring met de doelgroep proberen we een beter inzicht te krijgen in energiearmoede onder de meertalige inwoners van Leiden.

Het is van belang om niet alleen naar de betaalbaarheid van de energierekening te kijken, maar ook naar de kwaliteit van de woning en de mogelijkheden van bewoners om deze te verduurzamen. Op dit moment zijn er veel huishoudens met een laag inkomen in combinatie met hogere energierekeningen, wat leidt tot “energiearmoede”. LSM heeft daarom een

Energiehelpdesk opgericht, waar meertalige vrijwillige Energiecoaches mensen tips en advies geven, maar ook direct gratis kleine veranderingen in het huis aanbrengen, zoals het plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie.

Onlangs heeft LSM het netwerk uitgebreid en is een waardevolle samenwerking aangegaan met verschillende Leidse organisaties. We ondersteunen ook de start van nieuwe initiatieven in de Leidse regio, zoals Solid Sustainability (www.solid-sustainability.org) met het gezamenlijke initiatief “Van Passief naar Positief – LSM & Solid Sustainability”.