Een meertalig meldloket voor structureel racisme is tot stand gekomen op initiatief van de Stichting Leids Steunloket voor Migranten. Leiden is een middelgrote stad met ongeveer 127.000 inwoners, waarvan de bevolking zeer divers is. Naast een grote populatie (internationale) studenten herbergt Leiden ook veel inwoners met een migratieachtergrond. Ondanks de reputatie van Leiden als een stad van openheid en tolerantie, komt structurele discriminatie op verschillende vlakken voor.

Het thema van structureel racisme op de werkvloer is van groot belang om aan te kaarten, en het nemen van maatregelen om dit probleem aan te pakken is zeker geen overbodige luxe. Structureel racisme op het werk veroorzaakt veel pijn en lijden in het dagelijks leven en is een belangrijke oorzaak van armoede in onze samenleving, wat de bestaanszekerheid van velen bedreigt. Onderzoeken naar racisme op de werkvloer en discriminatie bij werving en selectie in Nederland zijn uitgevoerd, maar de resultaten worden vaak niet vertaald naar concrete acties of praktische maatregelen om racisme en discriminatie tegen te gaan. Dit draagt bij aan het gevoel dat de kloof tussen mensen groter wordt. Het is een uiterst urgent probleem. Volgens onderzoek van de gemeente Leiden denkt 73% van de Leidenaren dat discriminatie op basis van afkomst of huidskleur vaak of soms voorkomt, waarbij 17% van de Leidenaren zelf in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd is vanwege hun afkomst of huidskleur.

Waarom is een meldloket voor structureel racisme en discriminatie noodzakelijk in Leiden?

Het meertalige meldloket is een puur burgerinitiatief ontstaan uit de behoefte van sleutelfiguren in Leiden om hun eigen ervaringen en perspectieven te gebruiken in de strijd tegen racisme. Via dit meertalige meldloket willen we ervoor zorgen dat het melden van structurele discriminatie gemakkelijker en toegankelijker wordt, zodat inwoners die discriminatie ervaren de juiste ondersteuning kunnen krijgen.

De aanwezigheid van een fysiek meldloket is belangrijk om de volgende redenen:

Het delen van eigen ervaringen en het omzetten ervan in acties om haat en racisme te bestrijden.

Het bundelen van krachten en aandacht besteden aan stereotype racistisch gedrag tussen mensen van alle volksgroepen, waaronder migrantengemeenschappen.

Een beter begrip creëren van wat er zich afspeelt tussen mensen.

Inclusiviteit is voor iedereen belangrijk; velen van ons hebben op de een of andere manier ervaring gehad met buitensluiting.

Slachtoffers ondersteunen door brieven te schrijven naar bedrijven en organisaties waar mensen discriminatie ervaren, en leiders onder druk zetten om een ​​discriminatievrije sfeer te creëren binnen hun organisaties en bedrijven.

Gebruikmaken van wetenschappelijke inzichten over racisme.

De oorzaken van racisme aanpakken en acceptatie bevorderen, met name in de vroege stadia van het basisonderwijs.

Het identificeren van de meest pijnlijke aspecten van racisme, namelijk de individuele problemen die mensen ervaren, en het aanpakken van de bredere maatschappelijke problematiek.

Mensen helpen betrokken te blijven door hun mening zonder angst en onderdrukking te uiten tegen haat en racisme.

Diepgaande discussies voeren en informatieavonden organiseren samen met onze partners om kennis uit te wisselen en begrip te vergroten.

Op deze infoavonden willen we stereotypen ter discussie stellen, gezamenlijk een maatschappelijke buffer vormen tegen racisme, de denkwijze en structuur van het denken van de samenleving ter discussie stellen en gedragsverandering in gang zetten.

We zouden gezamenlijk een buffer moeten vormen tegen racisme, zowel om mensen te beschermen als om te voorkomen dat maatschappelijke tegenstellingen uitmonden in grote conflicten.

Als u meer wilt weten, kom dan naar het fysieke meldpunt van LSM.

Spreekuur op afspraak:

Iedere dinsdag van 11:30 tot 14:00 uur.

Adres: Oude Rijn 44B, 2312 HG Leiden

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via :

Tel : 0685887463/ 0718330102

Email: info@leidssteunloket.nl

Bij ons kunt u terecht om uw eigen ervaringen te delen, brieven te schrijven en ondersteuning te krijgen bij doorverwijzingen.