Kids Oase

Kids Oase voor kinderen van 4 t/m 10  jaar door het Leids steunloket migranten

Kids Oase is een initiatief van het Leids steunloket migranten om de leemten op te vullen in het integratieproces en daarmee op vroege leeftijden te starten. Dat verkleint ongelijkheid en maakt onderdeel uit van een strategische duurzame ontwikkeling zodat iedereen voorzien is van de kennis, vaardigheden, waarden en attitudes die nodig zijn om een vruchtbare verandering in de samenleving te bewerkstelligen.

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat interventies in de vroege jeugd kunnen helpen bij het verkleinen van ongelijkheid . Uit onderzoek van het Centraal Plan Bureau in Nederland blijkt dat kinderen met een migratieachtergrond gemiddeld met een achterstand in taal en rekenen beginnen ten opzichte van kinderen zonder migratieachtergrond. Ook kinderen van ouders met lager inkomen of opleidingsniveau presteren minder goed qua taal en rekenen dan kinderen van ouders met een hoger inkomen en opleidingsniveau. Kinderen met een migratieachtergrond hebben relatief vaak ouders met een lager inkomen.

Onze missie is het bouwen van een ‘modern sociaal contract’ om te komen tot een menswaardige, rechtvaardige, inclusieve, en duurzame basis voor onze toekomstige samenleving. Het bouwen van dit moderne sociale contract is niet beperkt tot discours en zijn niet alleen woorden, doch is het een langdurige proces van opbouwen van de moderne normen en waarden om onze wereld, steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken.

Werkwijze

Kids Oase is een project waarbij kinderen voorgelezen worden door enthousiaste vrijwilligers. Want juist voor deze kinderen is het belangrijk dat zij toegang hebben tot aansprekende boeken en verhalen. Dit stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en brengt mensen met elkaar in contact. Een goed verhaal kan leiden tot creativiteit, ontspanning, een grotere woordenschat en draagt bij aan de beeldvorming van het kind. Ook bieden boeken emotionele steun aan kinderen en krijgen zij toegang tot een nieuwe wereld. Naast het voorlezen zal er steeds een activiteit aangeboden worden die past bij het verhaal.

Aanmelding en Extra informatie

Aanmelding van de ouders via:

  • Telefoon/WhatsApp: 0685887463 of 0683150943
  • Facebook, Messenger
  • Email : kidsaose@leidssteunloket.nl

Dag & Tijd : Iedere tweede en vierde vrijdag van iedere maand.

 Vanaf 16:00 t/m 17:00 uur Locaties:
Speeltuin Westerkwartier
Ten Katestraat 10 A
2331AW Leiden